Vào ngày 21 và 22/08/2019, Chương trình Xây dựng năng lực, phòng Kết nối Khoa học với Công chúng, OUCRU phối hợp cùng Trung Tâm Y Tế Dự Phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 2 ngày tập huấn cho 2 nhóm cán bộ y tế Cư Kuin và Buôn Đôn với chủ đề kỹ năng trình bày.

Sau khóa tập huấn 1 ngày, tham dự viên (TDV) đã có được Kỹ năng trình bày với:

Credit: PE-OUCRU | Hoạt động lượng giá tập huấn
  • Cấu trúc 1 bài trình bày như thế nào cho rõ với mục đích ngắn gọn;
  • Cách diễn đạt ngôn từ (văn nói trước cuộc họp hoặc buổi truyền thông tập huấn);
  • Cách soạn 1 bài thuyết trình trên powerpoint (nguyên tắc chon hình ảnh hay slides) và cách trình bày dưới cộng đồng khi không có slides ;
  • Một số kỹ năng đặt câu hỏi trong quá trình trình bày;
  • Thực hành: có thể cho trình bày trong 1 buổi họp với cộng đồng về sức khỏe.