Tập huấn – Kỹ năng giao tiếp với cộng đồng dành cho nhân viên y tế dự phòng tại tỉnh Đắk Lắk

0
45

Ngày 13 và 14 tháng 3 năm 2019, Chương trình Xây dựng năng lực, phòng Kết nối Khoa học với Công chúng, OUCRU phối hợp cùng Trung Tâm Y Tế Dự Phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 2 ngày tập huấn cho 2 nhóm cán bộ y tế Cư Kuin và Buôn Đôn với chủ đề kỹ năng giao tiếp với cộng đồng.

Mục tiêu của khóa tập huấn này hướng tới:

  • Cải thiện kỹ năng truyền thông giao tiếp với mọi người từ các nền văn hóa và dân tộc khác nhau.
  • Nâng cao khả năng và tính linh hoạt của nhân viên y tế để có thể giải thích về sức khỏe, đặc biệt là về chủng ngừa, và tư vấn sức khỏe cho những người dân nói các ngôn ngữ khác nhau hoặc có hiểu biết hạn chế về sức khỏe.
  • Cải thiện khả năng truyền thông giao tiếp của nhân viên y tế với cộng đồng trong các tình huống khó xử.

Qua khóa học, cán bộ y tế tham gia đặt ra nhiều mục tiêu trong công việc dự kiến như:

Credit: PE-OUCRU |  Hoạt động trong tập huấn
  • Truyền thông giáo dục sức khỏe
  • Vận dụng kiến thức, kỹ năng tư vấn, giao tiếp với cộng đồng
  • Giúp người dân hiểu hơn về tiêm chủng mở rộng
  • Thuyết phục, vận động người dân thay đổi hành vi, đưa con cháu đi tiêm chủng đầy đủ
  • Giúp người dân hiểu về tiêm chủng mở rộng