Tài liệu – Tập huấn cho Tập huấn viên

0
111

Nhân viên y tế cộng đồng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho các tuyến dưới như xã hay buôn thôn để chia sẻ về các kiến thức chuyên môn về y tế công cộng cũng như tiêm chủng mở rộng. Nguồn tài liệu dưới đây được thiết kế để hỗ trợ theo tiến trình, cụ thể liên quan đến  cách học của người lớn, cách thiết kế một bài giảng, các phương pháp có sự tham gia của người học cũng như các kỹ năng điều phối lớp học dành cho nhân viên y tế cộng đồng.

Bài viết có thể tải được theo link sau: Link