Radio Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – Kết nối yêu thương – Số 7

0
41

Radio Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Số 7

Radio tuần này, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới giới thiêụ đến thính giả về bệnh viêm phổi, bệnh quai bị và chế độ ăn đa dạng thực phẩm, phối hợp uống sữa và tắm nắng.