Radio Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – Kết nối yêu thương – Số 6

0
5

Radio Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Số 6

Radio tuần này, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới giới thiêụ đến thính giả về bệnh thủy đậu, bệnh tăng huyết áp và chế độ ăn giảm mặn