Radio Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – Kết nối yêu thương – Số 5

0
8

Radio Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Số 5

Radio tuần này, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đề cập đến tầm về kiến thức liên quan đến bệnh tiểu đường, chế độ ăn cho người bệnh tiểu đường và một vài kiến thức cơ bản về cúm