Radio Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – Kết nối yêu thương – Số 4

0
4

Radio Bệnh Viện Nhiệt Đới Số 4

Radio tuần này, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đề cập đến tầm quan trọng của việc tiêm ngừa, giới thiệu kiến thức cần biết về bệnh dại và bệnh uốn ván.