Radio Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – Kết nối yêu thương – Số 9

0
2

Radio Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Số 9

Radio tuần này, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới giới thiêụ đến thính giả về bệnh viêm não, bệnh viêm gan siêu vi.