Radio Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – Kết nối yêu thương – Số 13

0
4

Radio Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Số 13

Radio tuần này, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới giới thiệu đến thính giả thông tin liên quan về bệnh Rubella và bệnh sán lá gan.