Radio tuần này, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới giới thiệu đến thính giả thông tin liên quan về bệnh Rubella và bệnh sán lá gan.