Radio Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – Kết nối yêu thương – Số 11

0
3

Radio Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Số 11

Radio tuần này, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới giới thiệu đến thính giả thông tin liên quan về bệnh Liên cầu lợn Strep.suis và bệnh do phế cầu ở trẻ em.