Radio Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – Kết nối yêu thương – Số 10

0
0

Radio Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Số 10

Radio tuần này, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới giới thiệu đến thính giả về việc phòng bệnh HIV và chế độ ăn cho người tăng huyết áp.