Radio Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – Kết nối yêu thương – Số 2

0
3

Radio bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Số 2

Radio tuần này bệnh viện bệnh Nhiệt Đới giới thiệu tầm quan trọng của việc rửa tay thường quy, sơ bộ về bệnh Tay Chân Miệng và bệnh viêm đường hô hấp trên ở trẻ em.