Credit: pixabay.com

Quản lý trường hợp (ca) được xem như là một tiến trình hợp tác, kết nối các nguồn lực trong xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của cá nhân, nhóm yếu thế được hỗ trợ bởi các tổ chức xã hội và nhân viên xã hội.

Trong bệnh viện, quản lý trường hợp giúp người bệnh có thể tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ xã hội nhằm tạo điều kiện tốt nhất góp phần thúc đẩy quá trình điều trị bệnh một cách hiệu quả nhất cho họ. “Tiến trình hợp tác bao gồm việc đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch, thúc đẩy sự hợp tác, điều phối các nguồn lực, lượng giá và biện hộ cho những lựa chọn và những dịch vụ đáp ứng nhu cầu chăm sóc một cách toàn diện cho cá nhân và gia đình thông qua việc liên lạc, giao tiếp và những nguồn lực sẵn có nhằm thúc đẩy chất lượng dịch vụ, tạo ra hiệu quả trong hỗ trợ chăm sóc và điều trị”1

1. Khái niệm

Quản lý  quản lý trường hợp (ca) là sự điều phối mang tính chuyên nghiệp các dịch vụ xã hội và dịch vụ khác nhằm giúp cá nhân/gia đình đáp ứng nhu cầu được bảo vệ hay chăm sóc2

Hiệp hội Quản lý trường hợp của Hoa Kỳ (ACMA – American Case Management Association) định nghĩa “Quản lý trường hợp trong các bệnh viện và hệ thống chăm sóc sức khoẻ là một mô hình cộng tác bao gồm bệnh nhân, điều dưỡng, nhân viên xã hội, bác sĩ lâm sàng, các bác sĩ khác, người chăm sóc và cộng đồng. Mục tiêu của việc quản lý trường hợp hướng đến sức khoẻ tối ưu, tiếp cận chăm sóc và sử dụng hợp lý các nguồn lực, cân bằng với quyền tự quyết của bệnh nhân.

2. Đặc điểm quản lý trường hợp

 • Quản lý trường hợp là tiến trình tương tác nhằm trợ giúp thân chủ (TC) đáp ứng nhu cầu, giải quyết vấn đề. Ca ở đây là trường hợp cụ thể của một cá nhân cần can thiệp
Nguồn ảnh: legaltracksoftware.com
 • Tiến trình này bao gồm các hoạt động đánh giá nhu cầu của thân chủ dựa trên kế hoạch trợ giúp từ đó tìm kiếm, kết nối và điều phối các dịch vụ, nguồn lực để chuyển giao tới TC, giúp họ đáp ứng nhu cầu, giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả. Ví dụ như một người già neo đơn, không có người thân chăm sóc đến bệnh viện điều trị bệnh, nhân viên CTXH thu thập thông tin để đánh giá nhu cầu của người bệnh này là gì? Sau khi xuất viện, họ mong muốn được giới thiệu đến các trung tâm xã hội nào như những chùa hay nhà thờ có chăm sóc người già neo đơn? Họ có cần tập Vật lý trị liệu (VLTL) trong quá trình phục hồi sức khỏe hay không? và trung tâm VLTL nào gần với nơi họ ở. 
 • Đây là hoạt động đòi hỏi tính chuyên môn vì vậy người làm quản lý ca cần có kiến thức chuyên môn CTXH cũng như kiến thức nền tảng về hành vi con người, gia đình và kiến thức xã hội khác.
  • Người làm quản lý ca thường là đại diện cho cơ quan cung cấp dịch vụ, họ cũng là người đại diện cho TC để biện hộ quyền lợi, huy động nguồn lực, dịch vụ cho họ. Nhiệm vụ cơ bản của người quản lý ca là đánh giá, liên kết, điều tiết nguồn lực và dịch vụ. Chẳng hạn như nhân viên CTXH phải biện hộ cho người bệnh dựa trên nhu cầu hoặc thông tin đã được thu thập tại sao họ cần được hỗ trợ tài chính cho những phần chi phí điều trị hay đề xuất các dịch vụ xã hội có liên quan hợp tác hỗ trợ người bệnh. 

  Thân chủ là các cá nhân, người đang có những khó khăn về mặt thể chất hoặc tâm lý hoặc đang có những nhu cầu trợ giúp khác mà chưa được tiếp cận. Trong quản lý ca, nhân viên CTXH cần tương tác với gia đình người bệnh hoặc các mối quan hệ có liên quan để tìm hiểu thông tin rõ ràng trước khi đưa ra đề xuất hỗ trợ can thiệp đúng nhu cầu

  3. Nguyên tắc của quản lý trường hợp

  • Tin tưởng vào thân chủ/ nguời bệnh (TC)
  • Quyền và trách nhiệm tự quyết định xuất phát từ TC
  • Tôn trọng tính bảo mật và thông tin riêng tư do TC cung cấp
  • Thái độ không phán xét đối với TC
  • Các dịch vụ trợ giúp cần thích hợp với nhu cầu của TC, đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả từ nhiều khía cạnh (tài chính, thời gian…)
  • Thu hút sự tham gia của TC, gia đình, cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ vào tiến trình quản lý ca (QLC)…

  (Còn tiếp)

  Tài liệu tham khảo:

  1 What is a case manager? Case Management Society of America. (2017). Retrieved from: https://www.cmsa.org/who-we-are/what-is-a-case-manager/

  Định nghĩa quản lý ca theo Hiệp hội Công tác xã hội Hoa Kỳ. Retrieved from: https://www.socialworkers.org

  3. SDRC. 2012. Tài liệu tập huấn Quản Lý ca Dự án “Nâng cao năng lực cho NVCTXH cơ sở ở Tp.HCM”.

  4. PGS.TS. Nguyễn Hồi Loan. (2014). Tài liệu Quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy.

  5. Trần Văn Kham. (2016). Tổng quan các quan điểm về quản lý trường hợp trong công tác xã hội và khả năng ứng dụng ở Việt Nam.