Phim hướng dẫn cách sử dụng xe lăn cho người bệnh – Phần 1

0
56

Bộ phim này được tạo ra nhằm mục đích động viên người dùng mới bắt đầu làm quen với các kỹ năng sử dụng xe lăn. Tập 1 của bộ phim đề cập đến thái độ, việc lựa chọn xe, cũng như kỹ năng cơ bản sử dụng xe cho người dùng mới. (tập 2)