Kỹ năng Tâm lý Xã hội Cơ bản –Tài liệu hướng dẫn cách ứng phó với Covid-19 01/04/2021 XEM CHI TIẾT 4 hoạt động hỗ trợ giảm sự căng thẳng thân nhân người bệnh tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới năm 2019 thực hiện bởi Phòng Kết nối Khoa học với Công chúng và .. Các hoạt động kết nối cộng đồng hỗ trợ giảm sự căng thẳng cho thân nhân người bệnh tại bệnh viện 15/09/2020 XEM CHI TIẾT Hỗ trợ Sức Khỏe Tâm Trí cho Nhân viên Y tế trong mùa dịch COVID-19 (Phần 1) 15/08/2020 XEM CHI TIẾT Ba giai đoạn ứng phó trong đại dịch COVID-19: Ứng phó với tự cách ly và giãn cách xã hội 05/08/2020 XEM CHI TIẾT Kỹ năng quản lý nhóm 02/08/2020 XEM CHI TIẾT Hỗ trợ Sức Khỏe Tâm Trí, Mindfulness, cho Nhân viên Y tế trong dịch COVID-19 (Phần 2) 31/07/2020 XEM CHI TIẾT

Giới thiệu OUCRU

Đơn Vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford hay OUCRU – một phần của chương trình Wellcome tại châu Á – hướng tới tạo ra tác động tích cực và có ý nghĩa lên y tế toàn cầu thông qua việc phòng ngừa, chẩn đoán, và điều trị các bệnh truyền nhiễm, nâng cao năng lực khoa học trong khu vực cũng như tạo sự ảnh hưởng đến các chính sách y tế trong khu vực và toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi xây dựng một mạng lưới liên kết   các đơn vị nghiên cứu, được dẫn dắt bởi Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Việt Nam kết hợp với Đơn vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Eijkman (EOCRU) tại Jakarta, Indonesia và Đơn Vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford  tại Kathmandu, Nepal.