Giới thiệu OUCRU

Vì khoa học là một sinh hoạt trí tuệ và thực tiễn đầy hấp dẫn bao gồm việc nghiên cứu có hệ thống về cấu trúc và hành vi của thế giới vật chất và tự nhiên thông qua quan sát và thực nghiệm, nên nhóm Kết Nối Công chúng với Khoa học cũng hấp dẫn: đó là khoa học được mang đến bạn qua sự tham gia một cách thú vị!

Trang này giúp bạn nhìn phía sau những sinh hoạt của Kết nối Công chúng với Khoa học tại  OUCRU. Đặc biệt trang này cố gắng giới thiệu ngắn về chủ đề và khởi đầu cho sự chuyển động/khám phá sau này.

Để bắt đầu, đối với các bạn muốn tự hỏi , “Kết nối Công chúng với Khoa học” có ý nghĩa gì ?
Kết nối Công chúng là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật và di sản đến chính sách khoa học và chính quyền địa phương. Một cách tổng quát, nó mô tả vô số các phương thế để chia sẻ lợi ích của một số sinh hoạt với công chúng . Sự tham gia là một tiến trình hai chiều, bao gồm sự tương tác và lắng nghe, với mục tiêu phát sinh lợi ích hỗ tương. (nguồn: tự do sau định nghĩa của NCCPE)

Kết nối Công chúng với Khoa học có thể được mô tả như những tương tác có chủ tâm và có ý nghĩa, cung cấp những cơ hội cho sự học tập hỗ tương giữa các nhà khoa học và các thành viên công chúng. Do đó, học tập hỗ tương không chỉ quy về sự thu nhận kiến thức, mà còn để mọi thành viên hiểu rõ hơn về các phối cảnh, cấu trúc và tầm nhìn thế giới. (nguồn: AAAS)

Do đó những khái niệm then chốt là sự hỗ tương (chia sẻ, học tập hoặc lợi ích hỗ tương, qui trình hai chiều) và tính đa dạng (vô số phương cách, tương tác). Trong Kết nối Công chúng với Khoa học , các nhà nghiên cứu và thành viên công chúng tương tác trong nhiều sinh hoạt lý thú liên quan đến khoa học, vì lợi ích/học tập hỗ tương.

Và rồi, tại sao OUCRU cam kết với sự Kết nối Công chúng với Khoa học ?

Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của Đại học Oxford (OUCRU) tại thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) là một tổ chức hàng đầu về nghiên cứu lâm sàng áp dụng , chủ yếu liên quan đến các bệnh truyền nhiễm. Cùng với sự phát triển khoa học và kỹ thuật trong vùng, luôn luôn có nhu cầu hiểu biết và truyền thông tốt hơn về khoa học và các vấn đề sức khỏe trong bối cảnh xã hội , văn hóa và lịch sử của các cộng đồng nghiên cứu của chúng tôi, tại Việt Nam, Nepal và Indonesia. Để thực hiện điều đó, nhóm Kết nối Công chúng với Khoa học làm việc để củng cố sự hợp tác nghiên cứu giữa các cộng đồng và các nhà nghiên cứu. Nó cung cấp một nền tảng để củng cố quyền công dân, gia tăng nhận thức về mối liên hệ giữa văn hóa và khoa học , và phối hợp tầm nhìn của công chúng với tính chuyên nghiệp khoa học.