Tập huấn – Lãnh đạo bằng cách đặt câu hỏi

0
80

Chương trình xây dựng năng lực trực thuộc phòng Kết nối Khoa học với Công chúng, OUCRU vừa tổ chức thành công khóa tập huấn Lãnh đạo bằng cách đặt câu hỏi cho 22 điều dưỡng trưởng khoa tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới vào ngày 7 và 8 tháng 1  năm 2019.

Credit: PE-OUCRU | Thực hành kỹ năng đặt câu hỏi

Điều thú vị trong chương trình này đó chính là sự chuyển đổi từ một quản lý thường xuyên đưa ra lời khuyên hoặc giải pháp sang người hỗ trợ nhân viên bằng cách đặt câu hỏi.  Nhóm điều dưỡng đã có cơ hội tìm hiểu sự đa dạng trong việc đặt câu hỏi từ việc xác định, làm rõ khái niệm hoặc phân tách vấn đề đến việc đi sâu cốt lõi của vấn đề thông qua việc đặt câu hỏi và có những giải pháp cho mỗi tình huống.

Credit: PE-OUCRU | Thực hành phương pháp Action Learning Coach

Ngoài ra, điều dưỡng trưởng khoa còn được trải nghiệm qua phương pháp mới Action Learning Coach (ALC) để giải quyết những vấn đề đội nhóm hoặc đề xuất dự án, tạo cơ hội học hỏi lẫn nhau và cam kết hành động sau mỗi phiên. 

Kết quả của 2 ngày tập huấn nhận được sự phản hồi rất tốt từ tham dự viên như chương trình đã giúp họ hiểu cách truyền cảm hứng; giải quyết vấn đề thông qua đặt câu hỏi, làm việc nhóm hiệu quả và khơi dậy sự sáng tạo cho các thành viên. Ngoài ra, điều dưỡng trưởng bệnh viện BNĐ chia sẻ “Cám ơn chương trình đã tổ chức khóa tập huấn đầy thú vị và câu hỏi giúp nhân viên giải quyết được chính vấn đề của các điều dưỡng khoa. Sự thay đổi thói quen bắt đầu từ những thay đổi nhỏ và giờ chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi thông qua việc đặt câu hỏi”

Credit: PE-OUCRU | Huấn luyện viên và học viên chụp hình lưu niệm cuối buổi học