Tại Đắk Lắk, các nhân viên y tế cộng đồng thường xuyên tổ chức các buổi truyền thông giáo dục sức khỏe trực tiếp hay gián tiếp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng chương trình tiêm chủng mở rộng. Vì thế, OUCRU phối hợp cùng các Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) để tổ chức các lớp tập huấn về Truyền thông sức khỏe để nhân viên y tế cộng đồng có kỹ năng truyền thông, viết tin, trình bày và chia sẻ các thông tin đến cộng đồng.

Bài viết có thể tải được theo link sau: Link