Khảo sát này được thực hiện nhằm xác định mức độ trầm cảm, lo âu, và stress ở nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TP Hồ Chí Minh. Khảo sát sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang với sự tham gia của 601 nhân viên tự điền vào thang đo DASS-21.

Nhóm tác giả:

 Phạm Ngọc Thanh1, Nguyễn Thị Kim Ngọc1, Mary Chambers1, Phùng Khánh Lâm1

 Nguyễn Văn Vĩnh Châu2

  1. Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford TP.HCM
  2. Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

Từ khóa: trầm cảm, lo âu, stress, nhân viên y tế, sức khỏe tâm trí, bệnh viện

Xem thêm: 4 Nguyên tắc phải tuân thủ khi điều trị bệnh lao màng não