KẾT NỐI KHOA HỌC VỚI CÔNG CHÚNG TẠI ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG ĐẠI HỌC OXFORD (OUCRU)

Nhằm đóng góp vào việc đưa nghiên cứu trở nên phù hợp và dễ tiếp cận hơn với cộng đồng  , chúng tôi xây dựng nhiềuchương trình kết nối khoa học với cộng chúng thiết thực,đa dạng và triển khai trực tiếp tại các văn phòng nghiên cứu của OUCRU. Mục tiêu của chúng tôi là tổ chức các hoạt động mang tính sáng tạo và có sự tham gia của công chúng để góp phần xây dựng niềm tin và nâng cao   sự hiểu biết tốt hơn về khoa học y sinh. Chúng tôi hợp tác và triển khai các hoạt động kết nối khoa học với công chúng   tại tất cả các quốc gia mà OUCRU đang hoạt động nhằmđẩy mạnh các đối thoại về   khoa học và nghiên cứu lâm sàng. Chúng tôi hướng đến trở thành một đơn vị tiên phong   trong lĩnh vực kết nối khoa học với công chúng và nâng cao năng lực cho những cá nhân đang làm việc trong lĩnh vực này, cũng như  các đối tác trong các đơn vị nhà nước và các nghiên cứu viên đang làm việc tại OUCRU.