Video ngắn này được xây dựng dựa trên các cuộc phòng vấn với người dân Việt Nam về những lo lắng của họ khi đến bệnh viện. Chúng tôi hy vọng rằng video này có thể truyền tải đến các bạn ý kiến và suy nghĩ của mọi người