Giao tiếp hiệu quả từ cảm nhận và thấu hiểu văn hóa

Biên dịch: Trần Minh Hiển

0
103

Tính đa dạng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được gia tăng cho cả hai bên bao gồm các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế và người bệnh. Sự đa dạng này còn phải tính đến sự phức tạp từ phía nhân viên y tế và cả người bệnh/ thân nhân; để xây dựng mối quan hệ tốt, tin tưởng lẫn nhau thì sự giao tiếp giữa nhân viên y tế (NVYT) với người bệnh/thân nhân cần sự tôn trọng, thấu hiểu và cẩn trọng. Giao tiếp hiệu quả cũng là điều cần thiết để hiểu đầy đủ các nhu cầu sức khỏe của người bệnh và xây dựng một kế hoạch chăm sóc phù hợp và có ý nghĩa.

Nguồn: OUCRU – PE

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cần phải lưu tâm không chỉ sự đa dạng sắc tộc, mà còn có sự khác biệt về tình trạng kinh tế, tín ngưỡng tôn giáo, cân nặng, chiều cao, giới tính và nhiều hơn nữa. Niềm tin văn hóa có nhiều khía cạnh, bao gồm phong cách ra quyết định, chữa bệnh theo truyền thống, tâm linh, kỳ vọng và những giả định về quyền riêng tư / tiết lộ, địa vị / cấp bậc, tình trạng kinh tế xã hội và tình hình nhập cư. Với sự phức tạp này, làm cách nào để trang bị cho đội ngũ chăm sóc sức khỏe những kỹ năng cần thiết để định hướng thành công một loạt các cuộc giao tiếp  nhạy cảm về văn hóa?

Giải pháp này nằm sâu hơn các kỹ năng giao tiếp cơ bản: liên quan đến lắng nghe một cách lắng đọng, thu thập thông tin chính xác và hiệu quả, thiết lập chương trình liên kết và nhận ra cảm xúc của người bệnh và đáp ứng một cách thích hợp. Điều này bắt đầu từ chính bên trong của mỗi cá nhân NVYT. Họ  phải có khả năng xác định bất kỳ thành kiến ​​cá nhân tiềm ẩn nào và cách những thành kiến ​​đó có thể ảnh hưởng đến tương tác, mối quan hệ NVYT-người bệnh một cách tổng thể và cuối cùng là kết quả lâm sàng, an toàn và hiệu quả.

Dưới đây là một số chiến lược cho các nhân viên y tế nhận ra và điều chỉnh các thành kiến ​​để cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn

Tập trung vào các mối quan hệ

Chăm sóc toàn diện một cách an toàn và hiệu quả là tập trung vào các mối quan hệ có ý nghĩa giữa người bệnh và đội ngũ NVYT và đây chính là chìa khóa để cung ứng chất lượng chăm sóc sức khỏe. Những mối quan hệ đó cũng là điều quan trọng để xây dựng một nền văn hóa tôn trọng lẫn nhau, làm việc theo nhóm và tin tưởng – một nền văn hóa tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể

Những thành kiến ​​và giả định

Cốt lõi của giao tiếp có sự thấu cảm về văn hóa là sự cần thiết phải phát triển một sự hiểu biết lớn và chấp nhận niềm tin khác với sự hiểu biết của riêng một cá nhân nào đó. Điều này là rất quan trọng để nhận ra rằng những niềm tin cá nhân và văn hóa của chuyên gia chăm sóc sức khỏe ảnh hưởng đến việc ra quyết định kết quả người bệnh, an toàn và hiệu quả.

Tất cả chúng ta đều có sự đa dạng về văn hóa, sự nhận thức và quan điểm khác nhau vì thế đôi lúc sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Để xây dựng một mối quan hệ tốt với người bệnh hay đồng nghiệp, chúng ta tôn trọng sự khác nhau đó và thấu hiểu được văn hóa của mỗi cá thể để phá vỡ những thành kiến và giả định. Điều cốt lõi ở đây làm sao chúng ta có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người cho dù họ là người bệnh, đồng nghiệp.

Thực hành kỹ năng giao tiếp

Hầu như không thể dự đoán được mọi niềm tin văn hóa và truyền thống mà một chuyên gia chăm sóc sức khỏe sẽ gặp phải với người bệnh trong suốt sự nghiệp. Do đó, điều quan trọng là nhân viên y tế cần trang bị những kỹ năng để hiểu về cách ứng xử mang đặc trưng văn hóa vùng miền khác nhau, qua đó cải thiện kiến thức các loại bệnh cho nhóm dân tộc cụ thể nào đó và nâng cao độ uy tín của bản thân.

Để thực hiện điều này, nhân viên y tế và người chăm sóc cần học cách đan xen lẫn nhau giữa việc chẩn đoán bệnh và cần thấu hiểu văn hóa (ví dụ như kinh nghiệm của người bệnh và quan điểm của họ về những điều gì sai hoặc cách điều trị như thế nào?) Điều này giúp NVYT hiểu được bệnh sử một cách chính xác hơn và phác thảo kế hoạch điều trị và kết quả đó chính là sự cải thiện sự tuân thủ của người bệnh, tôn trọng nhau và tin tưởng nhau giữa NVYT và người bệnh

Sự phối hợp với thông dịch viên khi cần thiết

Chúng ta sẽ thật bất cẩn khi thảo luận về giao tiếp thấu cảm về văn hóa mà không cân nhắc có sự hỗ trợ của thông dịch viên khi người bệnh hoặc thân nhân sử dụng ngôn ngữ khác vì tính đa dạng của ngôn ngữ vùng miền, dân tộc khác nhau. Nếu người bệnh được hỗ trợ phiên dịch thì điều này giúp các bác sĩ hiểu rõ được bệnh sử một cách chính xác cũng như việc chia sẻ thông tin sức khỏe đến người bệnh

Tài liệu tham khảo:

Maples, W. (2017, December 11). Retrieved from Hospitals and Health Network: https://www.hhnmag.com/articles/8737-how-to-communicate-with-cultural-sensitivity