How to communicate with cultural sensitivity

0
68

Các cơ sở chăm sóc sức khỏe phải phá vỡ sự rào cản tiềm ẩn để đẩy mạnh dịch vụ chăm sóc y tế đến người bệnh và thân nhân

Tính đa dạng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được gia tăng cho cả hai bên bao gồm các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế và người bệnh. Sự đa dạng này còn phải tính đến sự phức tạp từ phía nhân viên y tế và cả người bệnh/ thân nhân; để xây dựng mối quan hệ tốt, tin tưởng lẫn nhau thì sự giao tiếp giữa nhân viên y tế (NVYT) với người bệnh/thân nhân cần sự tôn trọng, thấu hiểu và cẩn trọng. Giao tiếp hiệu quả cũng là điều cần thiết để hiểu đầy đủ các nhu cầu sức khỏe của người bệnh và xây dựng một kế hoạch chăm sóc phù hợp và có ý nghĩa.

Nguồn: OUCRU – PE

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cần phải lưu tâm không chỉ sự đa dạng sắc tộc, mà còn có sự khác biệt về tình trạng kinh tế, tín ngưỡng tôn giáo, cân nặng, chiều cao, giới tính và nhiều hơn nữa. Niềm tin văn hóa có nhiều khía cạnh, bao gồm phong cách ra quyết định, chữa bệnh theo truyền thống, tâm linh, kỳ vọng và những giả định về quyền riêng tư / tiết lộ, địa vị / cấp bậc, tình trạng kinh tế xã hội và tình hình nhập cư. Với sự phức tạp này, làm cách nào để trang bị cho đội ngũ chăm sóc sức khỏe những kỹ năng cần thiết để định hướng thành công một loạt các cuộc giao tiếp  nhạy cảm về văn hóa?

Giải pháp này nằm sâu hơn các kỹ năng giao tiếp cơ bản: liên quan đến lắng nghe một cách lắng đọng, thu thập thông tin chính xác và hiệu quả, thiết lập chương trình liên kết và nhận ra cảm xúc của người bệnh và đáp ứng một cách thích hợp. Điều này bắt đầu từ chính bên trong của mỗi cá nhân NVYT. Họ  phải có khả năng xác định bất kỳ thành kiến ​​cá nhân tiềm ẩn nào và cách những thành kiến ​​đó có thể ảnh hưởng đến tương tác, mối quan hệ NVYT-người bệnh một cách tổng thể và cuối cùng là kết quả lâm sàng, an toàn và hiệu quả.

Dưới đây là một số chiến lược cho các nhân viên y tế nhận ra và điều chỉnh các thành kiến ​​để cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn

Tập trung vào các mối quan hệ

Nguồn: OUCRU – PE

Chăm sóc toàn diện một cách an toàn và hiệu quả là tập trung vào các mối quan hệ có ý nghĩa giữa người bệnh và đội ngũ NVYT và đây chính là chìa khóa để cung ứng chất lượng chăm sóc sức khỏe. Những mối quan hệ đó cũng là điều quan trọng để xây dựng một nền văn hóa tôn trọng lẫn nhau, làm việc theo nhóm và tin tưởng – một nền văn hóa tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể

Đồng thời, chúng ta cần phải thừa nhận sự tồn tại của sự bất bình đẳng về sức khỏe, thiên vị cá nhân và mối liên hệ của họ với chất lượng chăm sóc không công bằng. Xây dựng mối quan hệ vững chắc là chìa khóa để cải thiện kết quả.

Những thành kiến ​​và giả định

Cốt lõi của giao tiếp nhạy cảm về văn hóa là sự cần thiết phải phát triển một sự hiểu biết lớn và chấp nhận niềm tin khác với sự hiểu biết của riêng một cá nhân nào đó. Điều này là rất quan trọng để nhận ra rằng những niềm tin cá nhân và văn hóa của chuyên gia chăm sóc sức khỏe ảnh hưởng đến việc ra quyết định kết quả người bệnh, an toàn và hiệu quả.

Bất kì một cá nhân hoặc tổ chức đều bắt đầu một hành trình đa dạng văn hóa, sự nhận thức cá nhân thường là bước đầu tiên. Các chuyên gia phải nhận thức được các thành kiến ​​và giả định và cách chúng ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Khi một số nhân viên y tế thực hiện các mục tiêu, họ có thể thật sự tạo mối quan hệ với người bệnh và đồng nghiệp và hình thành một nhóm có tính gắn kết hơn

Một bước hiệu quả khác trong hành trình nhận thức cá nhân là nhớ lại những ký ức đầu tiên của cảm giác khác nhau và những cảm xúc kèm theo. Đây có thể là một bài tập hiệu quả và cung cấp giá trị bên trong.

Nếu một bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe không hỗ trợ các chương trình đào tạo đa dạng bao gồm nội bộ, nhân viên y tế nên tìm kiếm các khóa học đào tạo thường xuyên như trực tiếp hoặc trực tuyến để tăng cường dịch vụ cho người bệnh và thân nhân

Thực hành kỹ năng giao tiếp

Hầu như không thể dự đoán được mọi niềm tin văn hóa và truyền thống mà một chuyên gia chăm sóc sức khỏe sẽ gặp phải với người bệnh trong suốt sự nghiệp. Do đó, điều quan trọng là nhân viên y tế cần trang bị những kỹ năng để hiểu về cách ứng xử mang đặc trưng văn hóa vùng miền khác nhau, qua đó cải thiện kiến thức các loại bệnh cho nhóm dân tộc cụ thể nào đó và nâng cao độ uy tín của bản thân.

Để thực hiện điều này, nhân viên y tế và người chăm sóc cần học cách đan xen lẫn nhau giữa việc chẩn đoán bệnh và tìm hiểu nhạy cảm văn hóa (ví dụ như kinh nghiệm của người bệnh và quan điểm của họ về những điều gì sai hoặc cách điều trị như thế nào?) Điều này giúp NVYT hiểu được bệnh sử một cách chính xác hơn và phác thảo kế hoạch điều trị và kết quả đó chính là sự cải thiện sự tuân thủ của người bệnh, tôn trọng nhau và tin tưởng nhau giữa NVYT và người bệnh

Sự phối hợp với thông dịch viên

Nguồn: OUCRU

Chúng ta sẽ thật bất cẩn khi thảo luận về giao tiếp nhạy cảm về văn hóa mà không xem xét việc sử dụng thông dịch viên khi ngôn ngữ có thể là rào cản đặc biệt đối với giao tiếp. Với sự đa dạng ngôn ngữ ngày càng tăng, sự xuất hiện của thông dịch viên y tế có thể hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thu thập được bệnh sử chính xác cũng như truyền đạt kế hoạch điều trị bằng ngôn ngữ bản địa. Tuy nhiên, đào tạo chính thức cho thông dịch viên y tế còn nhiều hạn chế.

Thông dịch cần phải chính xác, không được yêu cầu bổ sung, không thiếu sót và không có thay đổi đối với nguyên gốc câu chuyện. Việc sử dụng thông dịch viên chưa được đào tạo, chẳng hạn như thành viên gia đình của người bệnh hoặc nhân viên văn phòng bệnh viện, làm tăng nguy cơ thông tin không chính xác (chẳng hạn tiền sử bệnh nhân) và do đó, dẫn đến một kế hoạch điều trị không phù hợp. Điều quan trọng hơn là các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tìm kiếm hướng dẫn về việc sử dụng thông dịch viên thích hợp và chỉ nên trông cậy vào thông dịch viên y tế được đào tạo.

Tài liệu tham khảo:

Maples, W. (2017, December 11). Retrieved from Hospitals and Health Network: https://www.hhnmag.com/articles/8737-how-to-communicate-with-cultural-sensitivity