Kỹ năng Tâm lý Xã hội Cơ bản –Tài liệu hướng dẫn cách ứng phó với Covid-19 01/04/2021 XEM CHI TIẾT 4 hoạt động hỗ trợ giảm sự căng thẳng thân nhân người bệnh tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới năm 2019 thực hiện bởi Phòng Kết nối Khoa học với Công chúng và .. Các hoạt động kết nối cộng đồng hỗ trợ giảm sự căng thẳng cho thân nhân người bệnh tại bệnh viện 15/09/2020 XEM CHI TIẾT Hỗ trợ Sức Khỏe Tâm Trí cho Nhân viên Y tế trong mùa dịch COVID-19 (Phần 1) 15/08/2020 XEM CHI TIẾT Ba giai đoạn ứng phó trong đại dịch COVID-19: Ứng phó với tự cách ly và giãn cách xã hội 05/08/2020 XEM CHI TIẾT Kỹ năng quản lý nhóm 02/08/2020 XEM CHI TIẾT Hỗ trợ Sức Khỏe Tâm Trí, Mindfulness, cho Nhân viên Y tế trong dịch COVID-19 (Phần 2) 31/07/2020 XEM CHI TIẾT

Chương trình Kết Nối Y Tế và Cộng Đồng

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Nhân viên y tế được đào tạo về chuyên môn và quản lý cảm xúc được xem là một phần quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Sự hỗ trợ và giao tiếp rõ ràng giữa nghiên cứu viên trong y khoa và người bệnh, cộng động là điểm then chốt để đảm bảo tính hiệu quả và khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu y khoa. Việc thực hiện nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe đạt chất lượng cao chỉ có thể thực hiện nếu nhân viên y tế được hỗ trợ thực hành và nâng cao năng lực về giao tiếp và quản lý cảm xúc.

Chương trình Kết nối Y tế và Cộng đồng của OUCRU hỗ trợ nhân viên công tác xã hội bệnh viện và nhân viên y tế  là đối tác nghiên cứu của chúng tôi  tại bệnh viện và cộng đồng. Thông qua chương trình, chúng tôi thực hiện các khóa tập huấn  với phương pháp có sự tham gia để tăng cường kỹ năng giao tiếp giúp nhân viên y tế hỗ trợ những người tham gia nghiên cứu, người bệnh và cộng đồng một cách hiệu quả. Chúng tôi cũng thực hiện các nghiên cứu và các hoạt động kết nối cộng đồng để hiểu và có những hỗ trợ  tốt hơn.

Credit: PE-OUCRU | Kỹ năng quản lý và lãnh đạo dành cho nhân viên y tế.

Với trang web này, chúng tôi tìm kiếm cơ hội chia sẻ học tập và các tài liệu trên mạng lưới rông hơn từ các chuyên gia y tế tại Việt Nam, những người đam mê cống hiến cho sự chăm sóc sức khỏe của người bệnh và cộng đồng là trọng tâm

Phòng Kết nối Khoa học với Công chúng của OUCRU hợp tác lâu dài  Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (BVBNĐ) tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh đó, chúng tôi còn hợp tác cùng với đơn vị chăm sóc sức khỏe khác dựa trên cơ sở dự án

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới tại thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chủ quản và đối tác nghiên cứu y sinh chính của OUCRU. Chương trình này hỗ trợ nhân viên y tế tại BVBNĐ tăng cường kỹ năng giao tiếp và kỹ năng mềm. Sự căng thẳng của NVYT là một trong những nguyên nhân hạn chế việc cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng. Vì vậy, các khóa tập huấn nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các cá nhân và giảm căng thẳng. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ phát triển phòng công tác xã hội ,thực hiện các khóa tập huấn và hướng dẫn nhân viên CTXH thường xuyên nhằm nâng cao năng lực để thực hiện các hoạt động kết nối với người bệnh và thân nhân một cách hiệu quả.

CREDIT: PE-OUCRU

OUCRUTrung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk có sự hợp tác lâu dài với thực hiện nghiên cứu liên quan bệnh lây truyền từ  động vật sang người và những quan điểm về tiêm chủng tại nông thôn, dân tộc thiểu số và cộng đồng vùng xa. Để hỗ trợ nghiên cứu, chương trình Kết nối Y tế và Cộng đồng thực hiện các khóa tập huấn dành cho nhân viên y tế dự phòng đang làm việc tại các vùng sâu nhằm tăng cường kỹ năng giao tiếp; kiến ​​thức về nghiên cứu và chương trình tiêm chủng mở rộng hướng đến thay đổi hành vi trong công tác chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.