Mô hình ba giai đoạn của sự phản ứng về đại dịch cung cấp một tiến trình thực tiễn để tìm hiểu và phản hồi của cá nhân về các giai đoạn cảm xúc khác nhau mà họ đã trải nghiệm trong mùa dịch, và hỗ trợ vài giải pháp để xác nhận và ứng phó với những phản ứng đã từng trải Mô hình – ‘Ba Giai đoạn ứng phó trong Đại dịch’.

Mô hình này được mô phỏng theo ý tưởng của Gabrielle Treanor, dựa trên việc quan sát con người trong cơn đại dịch. Bà phân ra ba giai đoạn Sống sót, Chấp nhận và Tăng trưởng, phản ảnh những suy tư, cảm xúc và hành động mà bà ghi nhận ở con người với trải nghiệm trong thời gian khác thường này.  

Cũng giống như trong đời sống ‘thường ngày’ mà mỗi chúng ta đáp ứng, hành động và cảm nhận khác nhau, nơi mà mỗi người có những nhu cầu khác nhau, ở những thời điểm khác nhau, và cũng ứng dụng trong những hoàn cảnh khác thường. Ở trong một giai đoạn lâu hơn giai đoạn khác không phản ánh tính cách của bạn hay khả năng của bạn ứng phó với điều đang xảy ra. Đây chỉ đơn giản là một công cụ giúp bạn hiểu điều gì đang xảy ra trong tâm trí và cơ thể của bạn.

Tải nội dung link dưới đây: 

Mô hình ba giai đoạn chống dịch_VN_050820