CÂU CHUYỆN NGƯỜI BỆNH

0
112

Phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đã tạo ra một phim hoạt hình với hy vọng tạo động lực cho người bệnh và người thân của họ trong quá trình phục hồi sau một căn bệnh. Những người chăm sóc nên dành nhiều thời gian và sự quan tâm hơn trong việc chăm sóc người bệnh vì họ hiểu sâu hơn về những vấn đề mà người bệnh có thể gặp phải. Sự chăm sóc này cũng sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe tinh thần của người bệnh và tăng tốc độ phục hồi của họ. Chúng tôi hy vọng rằng bệnh nhân và người chăm sóc thấy câu chuyện này truyền cảm hứng và hữu ích trong quá trình phục hồi.