Câu chuyện bệnh nhân

0
161

“Câu chuyện bệnh nhân” được minh họa bằng hình ảnh để giúp người thân hiểu rõ rằng với sự chăm sóc của người thân thì đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng cho việc hồi phục sức khỏe bệnh nhân. Câu chuyện được đúc kết trên kinh nghiệm, sự chia sẻ của bệnh nhân và thân nhân trong quá trình thực hiện dự án cuộc sống sau xuất viện.

Tài liệu này sẽ giúp nhân viên CTXH bệnh viện, nhân viên y tế khuyến khích, động viên người nhà dành thời gian nhiều cho việc chăm sóc bệnh nhân .