https://pixabay.com/illustrations/interview-job-icon-job-interview-1018333/

Interviewing Skills

Khái niệm lắng nghe Lắng nghe là để hết tâm trí và khách quan: sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng phản hồi,...

Fundraising Skills (Part 2)

IV. Tiến trình gây quỹ 4.1. xác định mục đích, mục tiêu của tổ chức/dự án.

Fundraising Skills (Part 1)

I. Khái niệm và mục đích của hoạt động gây quỹ Khái niệm: Gây quỹ...

Social work with Individual (Part 2)

Biên soạn: ThS. Nguyễn Quốc Giang 4. Tiến trình giải quyết vấn đề Khái niệm: Tiến...

Social work with Individual (Part 1)

Biên soạn: ThS. Nguyễn Quốc Giang I. Khái niệm Có nhiều khái niệm về CTXH với cá nhân...
Giao tiếp với người bệnh

Communication skills of nursing for patients and relatives

1. Cán bộ y tế cần có thái độ nào trước người bệnh?  Trước tiên cán bộ y tế phải có...

Interactive skills of healthcare workers

Những kỹ năng tương tác hiệu quả như sự lịch thiệp, nhã nhặn, tôn trọng, thấu cảm, chân thật, tự bộc lộ về bản...
Giao tiếp giữa bác sĩ và người bệnh

Empathy skills for healthcare workers

Tại sao chúng ta lại phàn nàn về bác sĩ của mình? Tại sao họ lại phàn nàn về chúng ta ,điều gì khiến...

Công tác xã hội bệnh viện: Khái niệm và Đặc điểm

Vào năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg phê duyệt cho Đề án phát triển nghề...
Rào cản ngôn ngữ trong giao tiếp

How to communicate with cultural sensitivity

Các cơ sở chăm sóc sức khỏe phải phá vỡ sự rào cản tiềm ẩn để đẩy mạnh dịch vụ chăm sóc...