CÂU CHUYỆN NGƯỜI BỆNH

https://www.youtube.com/watch?v=Z7WAoODeeVk

Cách giảm căng thẳng cho người chăm sóc bệnh nhân

Chăm sóc một người thân đang nằm viện, đặc biệt là người  bệnh nặng đang được điều trị trong khoa Hồi Sức...

Tài liệu – Tập huấn cho Tập huấn viên

CBP-Tài-liệu-phát-tay-1.2Download
video

Radio Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – Kết nối yêu thương – Số 13

Radio Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Số 13 Radio tuần này, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới giới thiệu đến thính giả thông tin liên quan về...
video

Radio Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – Kết nối yêu thương – Số 12

Radio Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Số 12 Radio tuần này, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới giới thiệu đến thính giả thông tin liên quan về...
video

Radio Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – Kết nối yêu thương – Số 11

Radio Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Số 11 Radio tuần này, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới giới thiệu đến thính giả thông tin liên quan về...
video

Radio Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – Kết nối yêu thương – Số 10

Radio Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Số 10 Radio tuần này, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới giới thiệu đến thính giả về việc phòng bệnh HIV...
video

Radio Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – Kết nối yêu thương – Số 9

Radio Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Số 9 Radio tuần này, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới giới thiêụ đến thính giả về bệnh viêm não, bệnh viêm gan...

Xây dựng mối quan hệ tích cực cùng đồng nghiệp

Ở cơ quan, việc gặp gỡ, cộng tác với đồng nghiệp là điều xảy ra thường xuyên. Do vậy, mối quan hệ trong cơ...
video

Radio Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới – Kết nối yêu thương – Số 8

Radio Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Số 8 Radio tuần này, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới giới thiêụ đến thính giả về bệnh sởi và bệnh viêm phổi...