Home Nguồn tài liệu Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo này được tạo nhằm mục đích chia sẻ tất cả các sản phẩm mà chương trình Kết nối Y tế với Cộng Đồng bao gồm tờ rơi, tập sách, phim hoạt hình, phim tài liệu hỗ trợ người bệnh, thân nhân, và nhân viên y tế. Các bộ tài liệu cung cấp, cập nhật thông tin về sức khỏe và cách phòng tránh bệnh truyền nhiễm, cũng như đẩy mạnh tínhkết nối và sự tin tưởng giữa bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế.