Kỹ năng trong CTXH

Công tác xã hội (CTXH) bệnh viện còn là lĩnh vực khá mới trong ngành CTXH hiện nay tại Việt Nam. Từ năm 2017 đến nay, các bệnh viện đã thành lập phòng CTXH và đa số nhân sự từ những nhân viên y tế chuyển qua để đảm trách vai trò mới này. Chương trình Kết nối y tế và cộng đồng hiểu được nhu cầu cần phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực CTXH bệnh viện để hỗ trợ người bệnh thân nhân về mặt tâm lý xã hội và các nhu cầu khác. Vì thế, chúng tôi thiết kế chương trình đào tạo CTXH bệnh viện nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ CTXH bệnh viện tại BV Bệnh Nhiệt Đới- đơn vị chủ quản của OUCRU.

Các kiến thức và kỹ năng CTXH bệnh viện được chúng tôi xây dựng, tập huấn và phát triển tài liệu dựa trên nền tảng các nghiên cứu khoa học xã hội về quan điểm, nhận định cũng như những thách thức của người bệnh và thân nhân người bệnh.  Những kiến thức và nội dung trên trang web này nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm đến nhân viên CTXH đang công tác tại các bệnh viện và có thể các kỹ năng này sẽ chưa đầy đủ, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ nhằm hỗ trợ nâng cao chuyên môn, kinh nghiệm từ thực tế. Hi vọng các kiến thức và kỹ năng này sẽ giúp ích cho nhân viên Công tác xã hội bệnh viện trong việc hỗ trợ người bệnh.