Home Kỹ năng nhân viên y tế Kỹ năng mềm trong Y Tế

Kỹ năng mềm trong Y Tế

Kỹ năng mềm dành cho nhân viên y tế đóng góp rất nhiều trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đăc biệt, kỹ năng giao tiếp là một trong những thành tố quan trọng trong tất cả tiến trình chăm sóc sức khỏe và chẩn đoán bệnh. Đối với mỗi bác sĩ, điều dưỡng hay hộ lý cần nhận ra rằng mình cần thay đổi cách giao tiếp và xem người bệnh là trọng tâm. Vì thế, cải thiện kỹ năng giao tiếp hỗ trợ việc nâng cao kỹ năng lắng nghe, chia sẻ, thấu cảm với người bệnh và giải thích các thông tin chăm sóc sức khỏe đến người bệnh hay cộng đồng một cách chính xác và phù hợp với mong đợi của họ, tăng sự tin tưởng và hợp tác của người bệnh.

Các kỹ năng mềm dành cho nhân viên y tế được biên soạn và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu trên mạng lưới toàn cầu cũng như những kinh nghiệm tập huấn thực tế trong khuôn khổ của Chương trình Kết nối Y tế và Cộng đồng. Mục đích chính yếu đó là chia sẻ cơ hội học tập đến nhân viên y tế để các bác sĩ, điều dưỡng hay hộ lý có cơ hội phát triển thêm các kỹ năng mềm trong ngành y và hướng đến cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ y tế.

No posts to display