Chương trình Xây dựng Năng lực

Bối cảnh

Nhân viên y tế(NVYT) thường làm việc trong một môi trường khó khăn và căng thẳng. Nhiều sự phàn nàn đối với NVYT có liên quan đến giao tiếp kém, và sự căng thẳng và lo âu của NVYT thường do những khó khăn trong ứng xử với người bệnh và gia đình. NVYT có thể không đủ kỹ năng hoặc thời gian để giao tiếp tốt với người bệnh hay cộng đồng.

Để giải quyết các vấn đề trên, chương trình Nâng cao Năng lực của  OUCRU PE được triển khai với sự hợp tác của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (BVBNĐ) tại TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Dự phòng (TTDP) tại tỉnh Daklak . Qua chương trình đó, nhóm OUCRU PE có mục tiêu hỗ trợ các đơn vị có liên quan đến chăm sóc sức khỏe, để phát triển năng lực giao tiếp của nhân viên để giúp họ công tác tốt hơn, giảm stress của họ và phục vụ người bệnh hoặc cộng đồng có hiệu quả.

Mục tiêu của chương trình Nâng Cao Năng Lực

  • NVYT có kỹ năng giao tiếp tốt hơn để ứng phó với tình huống phức tạp và hỗ trợ người bệnh và gia đình của họ, hoặc cộng đồng nông thôn;
  • NVYT có khả năng chia sẻ thông tin về sức khỏe tốt hơn với người bệnh/cộng đồng ;
  • NVYT được hỗ trợ tốt hơn để đề phòng hoặc làm giảm căng thẳng và lo âu của họ.
Kịch tương tác dành cho nhân viên y tế – BV Bệnh Nhiệt Đới

Những việc chúng tôi làm

  • Đánh giá nhu cầu

Trong năm 2016 chúng tôi đã đánh giá nhu cầu qua một khảo sát trên 600 NVYT bằng việc phỏng vấn, thảo luận nhóm và quan sát để xây dựng chương trình trong 2 năm hầu hỗ trợ nhân viên.

  • Hoạt động năm 2017
  • Hội thảo và tập huấn dựa trên các chủ đề như: Căng thẳng và kiệt sức; Giao tiếp hiệu quả; Kỹ năng Quản lý và Lãnh đạo; Thấu cảm trong chăm sóc người bệnh; Giáo dục sức khỏe người bệnh;
  • Kịch tương tác: Khai thác những thời khắc căng thẳng trong tương tác giữa NVYT và người bệnh; thực hành kỹ năng giao tiếp và cổ vũ sự thấu cảm;
  • Soạn tài liệu truyền thông cho người bệnh – để hỗ trợ người bệnh sau xuất viện;
  • Xây dựng, đào tạo và hỗ trợ Phòng Xã hội mới tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới.

Điểm nổi bật

83/85 Bác sĩ và điều dưỡng trưởng khoa tham dự lớp đào tạo kỹ năng quản lý & lãnh đạo;

64/79 NVYT tham dự sân khấu tương tác;

8/10 Nhân viên công tác xã hội tham dự lớp đào tạo xã hội y tế;

44/54 Điều dưỡng tham dự lớp kỹ năng giao tiếp trị liệu.

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo dành cho nhân viên y tế.

>