Cẩm nang này được biên soạn nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho người đang phục hồi sau nhiễm trùng não, giúp việc nhìn nhận và ứng phó với cảm xúc được tích cực, góp phần cải thiện sức khỏe nhanh chóng hơn. Ngoài ra, gia đình và bạn bè cũng có thể tìm thấy những gợi ý hữu ích để hỗ trợ người thân của mình trong quá trình hồi phục và thích ứng với những thay đổi về sức khỏe, tâm lý.