Chăm sóc một người thân đang nằm viện, đặc biệt là người  bệnh nặng đang được điều trị trong khoa Hồi Sức Tích Cực và Chống Độc trong thời gian lâu dài là một gánh nặng cho gia đình. Ngoài việc lo âu về tình trạng sức khỏe của người bệnh, người chăm sóc còn lo âu về chi phí điều trị, về việc phải ngưng việc làm ảnh hưởng đến mức thu nhập của gia đình. Người chăm sóc vừa phải lo cho người thân nằm viện vừa chu toàn bổn phận đối với những thành viên khác của gia đình ở nhà.

Tài liệu dưới đây giúp người chăm sóc hiểu biết về những dấu hiệu căng thẳng trong cơ thể và tinh thần, cũng như vài phương pháp để giúp người chăm sóc giữ gìn sức khỏe bản thân và hợp tác tốt với nhân viên y tế để hỗ trợ người bệnh.