Bảng lượng giá kỹ năng thông báo tin xấu

0
68

Tổng quan về bảng lượng giá

Theo một nghiên cứu được công bố trên website của Thư viện Y khoa Hoa Kỳ về ý kiến phản hồi của người bệnh với cách thức các bác sĩ thông báo tin xấu, người bệnh cho rằng các bác sĩ cung cấp thông tin kỹ thuật liên quan đến kiến thức y tế của họ hiệu quả hơn là ứng phó với các tình huống giao tiếp. Bên cạnh đó, người bệnh còn nhận ra rằng các bác sĩ của họ gặp khó khăn trong việc ứng phó với các biểu cảm trong quá trình giao tiếp như: cách thức thể hiện sự thấu cảm, khả năng nhận biết về trạng thái cảm xúc và nhu cầu cảm xúc của người nhận thông tin. Và điều này có ảnh hưởng đến quyết định không tiếp tục điều trị y tế theo hướng dẫn của bác sĩ. Vì lẽ đó, bảng lượng giá này phần nào nhằm hỗ trợ các bác sĩ, nhân viên y tế có cơ sở dùng để lượng giá khả năng và kỹ năng của mình sau mỗi lần thông báo tin xấu cho người bệnh  để từ đó có hướng điều chỉnh thích hợp (có thể tự làm hoặc lượng giá chéo).

Bảng lượng giá bên dưới có tổng thang điểm tối đa: 30 điểm

Ở mỗi câu, đánh số điểm vào cột kết quả tương ứng.

Quy định về thang điểm từ 0 đến 3, trong đó:

0 điểm: không thực hiện

1 điểm: thực hiện chưa đúng, không đầy đủ

2 điểm: có thực hiện được nhưng chưa thành thạo

3 điểm: thực hiện tốt, thành thạo

Sau khi làm xong, cộng tổng số điểm lại rồi quy đổi sang thang điểm 10

0-3 đ = 1

4-6 đ = 2

7-9 đ = 3

10-12đ = 4

13-15 đ = 5

16-18 đ = 6

19-21 đ = 7

22-24 đ = 8

25-27 đ = 9

28-30 đ = 10

Kết quả điểm kỹ năng của bạn:      ……/10

 

 

Stt

 

Các bước thực hiện

 

Ý nghĩa

Mục tiêu cần đạt được

Thang điểm

0

1

2

3

1

Chào người bệnh. Thể hiện sự đồng cảm, giới thiệu tên bác sĩ.

Tạo sự thoải mái, tin tưởng cho người bệnh

Ân cần, thân thiện

 

 

 

 

2

Giải thích lý do cuộc tiếp xúc. Hỏi xem người bệnh có đồng ý nhận thông tin không? Quan sát thái độ, phản ứng của người bệnh

Để người bệnh yên tâm, hợp tác

Giải thích ngắn gọn dễ hiểu

 

 

 

 

3

Bắt đầu cuộc giao tiếp từ sự hiểu biết của người bệnh về tình trạng bệnh lý hiện tại

Chuẩn bị về tâm lý cho người bệnh

Người bệnh không cảm thấy đột ngột khi nhận tin

 

 

 

 

4

Thông báo tin xấu chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu

Để người bệnh hiểu đúng thông tin

Thông tin theo cách người bệnh có thể hiểu được

 

 

 

 

5

Hỗ trợ tâm lý và cảm xúc cho người bệnh

Tìm hiểu kịp thời các phản ứng của người bệnh

Sử dụng tốt và hiểu tốt ngôn ngữ không lời

 

 

 

 

6

Kiểm tra lại thông tin vừa cung cấp cho người bệnh

Đảm bảo người bệnh hiểu đúng, đủ thông tin đã cung cấp

Kiểm tra lại toàn bộ thông tin

 

 

 

 

7

Khuyến khích người bệnh đặt câu hỏi

Tìm hiểu những băn khoăn lo lắng của người bệnh

Người bệnh thoải mái đặt câu hỏi cho bác sĩ

 

 

 

 

8

Trả lời tất cả các câu hỏi của người bệnh

Giúp người bệnh hài lòng

Câu trả lời ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu

 

 

 

 

9

Chia sẻ với người bệnh về thông tin xấu vừa nhận được

Thể hiện sự tông trọng người bệnh

Người bệnh nói được hết ý họ cần nói

 

 

 

 

10

Chào và cảm ơn người bệnh

Kết thúc cuộc giao tiếp

Người bệnh hài lòng

 

 

 

 


Xem thêm: CTXH nhóm: Duy trì, nhóm và lượng giá (phần 3)

Tài liệu tham khảo:

  1. Delivering bad news: patient’s perspective and opinions, US National Library of Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6239094/
  2. Evaluation of physicians’ skills in breaking bad news to cancer patients, US National Library of Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6069664/