A checklist for reporting bad news

0
90

 

Stt Các bước thực hiện Ý nghĩa Tiêu chuẩn phải đạt Thang điểm
0 1 2 3
1 Chào người bệnh. Thể hiện sự đồng cảm, giới thiệu tên bác sĩ. Tạo sự thoải mái, tin tưởng cho người bệnh Ân cần, thân thiện
2 Giải thích lý do cuộc tiếp xúc. Hỏi xem người bệnh có đồng ý nhận thông tin không? Quan sát thái độ, phản ứng của người bệnh Để người bệnh yên tâm, hợp tác Giải thích ngắn gọn dễ hiểu
3 Bắt đầu cuộc giao tiếp từ sự hiểu biết của người bệnh về tình trạng bệnh lý hiện tại Chuẩn bị về tâm lý cho người bệnh Người bệnh không cảm thấy đột ngột khi nhận tin
4 Thông báo tin xấu chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu Để người bệnh hiểu đúng thông tin Thông tin theo cách người bệnh có thể hiểu được
5 Hỗ trợ tâm lý và cảm xúc cho người bệnh Tìm hiểu kịp thời các phản ứng của người bệnh Sử dụng tốt và hiểu tốt ngôn ngữ không lời
6 Kiểm tra lại thông tin vừa cung cấp cho người bệnh Đảm bảo người bệnh hiểu đúng, đủ thông tin đã cung cấp Kiểm tra lại toàn bộ thông tin
7 Khuyến khích người bệnh đặt câu hỏi Tìm hiểu những băn khoăn lo lắng của người bệnh Người bệnh thoải mái đặt câu hỏi cho bác sĩ
8 Trả lời tất cả các câu hỏi của người bệnh Giúp người bệnh hài lòng Câu trả lời ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu
9 Chia sẻ với người bệnh về thông tin xấu vừa nhận được Thể hiện sự tông trọng người bệnh Người bệnh nói được hết ý họ cần nói
10 Chào và cảm ơn người bệnh Kết thúc cuộc giao tiếp Người bệnh hài lòng

 

Tổng điểm tối đa của bảng kiểm: 30

Quy định:

Không làm = 0 điểm

Làm sai, làm không đầy đủ = 1 điểm

Làm được nhưng chưa thành thạo = 2 điểm

Làm tốt, thành thạo = 3 điểm

 

Quy đổi sang thang điểm 10

0-3 điểm = 1 4-6 điểm = 2 7-9 điểm = 3 10-12điểm = 4 13-15 điểm = 5
16-18 điểm = 6 19-21 điểm = 7 22-24 điểm = 8 25-27 điểm = 9 28-30 điểm = 10

 

Điểm kỹ năng của học viên:             /10