Giới thiệu

Chương trình Xây Dựng Năng Lực dành cho Nhân Viên Y Tế được xây dựng từ tháng 6 năm 2016, đây là một chương trình hợp được hợp tác thực hiện bởi phòng Kết Nối Công Chúng – OUCRU, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Tp Hồ Chí Minh (HTD) và Trung Tâm Y Tế Dự Phòng (PMC) tỉnh Đắk Lắk.

>